Network Menu

SWEA Los Angeles filmstipendium

filmstipendiume-header_img600x214

SWEA Los Angeles utlyser ett filmstipendium, riktad till svenska filmstudenter eller filmskapare i början av sin karriär. Stipendiet består av $10 000 samt resa Los Angeles tur och retur. Ändamål Stipendiets ändamål är att stödja en svensk filmskapare att under en tre månaders period utveckla befintliga kunskaper i ny miljö och under nya förhållanden, samt ge stipendiaten en inblick i filmens värld i Los Angeles. SWEA Los Angeles kommer att i möjligaste mån vara behjälplig, men viktigt är att sökanden har eller skapar egna kontakter under utbildnings/praktikperioden i Los Angeles.

  • Stipendiet sökes av en ung svensk filmskapare.

  • Sökande ska ha genomgått grundutbildning inom regi, manus, produktion, scenografi, make up, kostym, foto, ljud eller klipp, eller på annat sätt meriterat sig.

  • Ansökan ska vara skriven på engelska och skickas såväl elektroniskt som per post. Endast kompletta ansökningar antages.

Till ansökan ska bifogas:

– Curriculum Vitae – ett utförligt brev som motiverar stipendiatens tankar om hur stipendiet och praktikperioden i Los Angeles skulle berika och förbättra framtida möjligheter inom det valda området.
– två rekommendationsbrev från lärare eller kollegor
– arbetsprov på fem minuter (eller motsvarande)

Stipendiaten måste inneha giltigt pass samt studentvisum inför vistelsen

Medlem eller nära anhörig till medlem i SWEA kan inte söka stipendiet

Utsedd stipendiat förbereder en 90 dagars vistelse i Los Angeles där han/hon genomför sin planerade praktik/ utbildning under tidsperioden.

Stipendiaten förväntas anlända i tid för att närvara vid en mottagning och stipendieutdelning under Los Angeles Skandinaviska filmfestival i januari, samt vid SWEAs årsmöte i månadsskiftet januari/februari. Stipendiaten planerar boende och lokal transport på egen hand. Styrelsen kommer också att planera ytterligare ett tillfälle där stipendiaten berättar om sitt yrkesutövande för SWEA Los Angeles medlemmar.

En skriftlig redovisning av vistelsen i Los Angeles skall inlämnas till SWEA Los Angeles senast tre månader efter avslutad praktikperiod

Ansökan och blanketter för 2018 är för närvarande under uppdatering, och publiceras här och i andra sociala medier snarast. Så besök oss snart igen!

Tills vidare kontakta SWEA Los Angeles filmkommitté >> swealafilm(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com