Los Angeles

SWEA LA collage

Välkommen till SWEA Los Angeles

Lokalt stöd, världsvid vänskap och global kompetens.
SWEA Los Angeles är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång.
Tillsammans utgör vi ett nätverk och en mötesplats för svensktalande kvinnor i Los Angelesområdet.

Vi ser fram emot att få träffa både gamla och nya Sweor!

Pernilla Håkansdotter Olsson
Ordförande, SWEA Los Angeles
losangeles@swea.org

Följ oss gärna på social medier:

Om SWEA Los Angeles
Det var här i Los Angeles 1979 som SWEA startades som organisation, för att idag finnas runt om i världen med tusentals medlemmar.

SWEA Los Angeles är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång.
Bland våra aktiviteter återfinns bl a stadsvandringar, besöka trädgårdar, museum, lyssna på föredrag, och mingel och givetvis firande av svenska högtider.
Ett medlemskap i SWEA är till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svensktalande kvinnor, speciellt för den nyinflyttade.
Det är som att få en ny familj i din nya stad!

SWEA- ett unikt nätverk
SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt nätverk!
SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.
Välkommen till SWEA Los Angeles.

Om oss

Vår historia
SWEA är en global ideell förening, grundad här i Los Angeles 1979 och ett nätverk för svensktalande kvinnor som är, eller har varit bosatta utomlands.
SWEA värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.
SWEA finns på alla kontinenter i 77 avdelningar, med runt 6000 medlemmar.