SWEA LA Stipendium 2022

Vår deadline för att ansöka har nu gått ut och vi tar inte emot fler ansökningar till vårt stipendium.

Vi har tagit emot ett antal bra ansökningar och nu har vår stipendiekommitté satt igång med sitt arbete att gå igenom dem. De kommer att vidarebefordra de tre bästa kandidaterna till vår jury.

Vi önskar alla som ansökt lycka till!

Utlysning

SWEA Los Angeles Film- och Kulturstipendium 2022

2007 etablerade SWEA Los Angeles ett Filmstipendium med ändamål att ge en svensk filmstuderande möjlighet att praktisera och utveckla sina kunskaper i filmkonstens huvudstad. Efter ett kort uppehåll kommer SWEA Los Angeles att återigen dela ut ett stipendium, som numera är breddat att inkludera områdena film, musik, design och litteratur. Stipendiet kommer att utdelas till en sökande bosatt i Los Angeles, oavsett ålder med ett arbetsprojekt i SWEAs anda.

SWEA Los Angeles Film- & Kulturstipendium består av $10,000 för år 2022.

Ansökningsdokument

Ansökningen kan ske på svenska och/eller engelska och vara SWEA LA tillhanda senast den 1:a december 2021 och innefatta följande:

  • Ansökningbrev där du presenterar dig själv, beskriv ditt projekt du söker stipendiet för och dess ändamål.
  • CV/Resume – Vänligen begränsa till max två sidor.
  • Två rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare och/eller andra mentorer.
  • Arbetsprov (max 5min) Vimeo, Youtube eller annan medialänk (om lösenord tillkommer, vänligen bifoga detta).

Deadline för ansökan är 1 december 2021

Kompletterad email-ansökan skickas till: losangeles@swea.org

Ansökningsblankett

Utlysning Film och Kulturstipendium 2022

Läs mer om historiken om stipendiet här!