Network Menu

Tina med SWEA Los Angeles hyllar Agneta

Kära sweor,

Detta är en stor vecka inom SWEA.

Att SWEAs grundare, Agneta Nilsson, fyller 75 år på torsdag ÄR stort! Vi ska hylla henne så gott vi bara kan på hennes bemärkelsedag.

Det är ju tack vare Agneta som vi alla bär vår SWEA-identitet, en identitet som säger att vi är stolta över att vara svenska kvinnor, att vi värnar om varandra och om vårt kulturarv.

Med ära ser jag fram emot att tillsammans med många andra fira “vår” Agneta på torsdag! Jag ser även fram emot att träffa många av er andra sweor när vi hurrar för SWEAs grundare.

Vi är för evigt tacksamma över att Agneta startade SWEA, samt att hon fortsätter att vara en viktig länk i vår kedja av svensk gemenskap och kunskap.

På torsdag höjer vi glasen och gratulerar Agneta med sång och hurrarrop!

Väl mött på torsdag,

Kristina Hall

, ,