Network Menu

Lyckat event med Sanna!

Lordagen den 5 Maj traffades Sweor och nagra andra hemma hos Birgitta Lauren i Hollywood Hills for att lyssna pa Dr Sannas halso forelasning.
 
Vi gick igenom följande, och deltagarna fick samtidigt powerpointbilder på mobilen så de
kunde följa med i Sannas föreläsning.
• Nya Hälsotriangeln, om de fem nivåerna som behövs för att få en god hälsa – i
prioritet så att man ska veta vad som är viktigast. Samt Dr Sannas Livshjul – om hur vi
människor fungerar (se bild nedan).
• Kosten – den inflammationsdämpande maten, IFD-maten som jag skriver om i Mat
som läker (utkom 2008 första gången) är hetare än någonsin, forskare förstår nu
tarmflorans betydelse och många har sjukdomar och problem i kroppen idag beroende
på parasiter och SIBO – small intestinal bacterial overgrowth. Vad vi kan göra åt detta.
Läs om inflammationsdämpande maten: https://ehdin.com/article/ifd-maten-ikorthet/
• Youngevity – vad gäller för förynging (se nedan).
• Rewire and destress hjärnan med Dr Sannas Happy Heart-metod – det tar bara tre
minuter att bryta av en stressrespons. Se här: https://ehdin.com/article/happy-heartmetoden-
3/
• Huden och hudprodukter – viktigt om hur vi behandlar vår hur och vad vi lägger på
huden. Info om det: Att skada huden 1 2 3: https://ehdin.com/doden-for-huden-1-2-3/

,