Network Menu

VAME Enkät för medlemmar

Här är en enkät med frågor till er medlemmar. Under RM tänkte Susanne och Rebecca att vi sedan kan diskutera svaren. Frågorna är baserade på vad vi pratat om under de senaste årens RM/VM.
Länk till enkäten: VAME Enkät