Network Menu

Välkommen till SWEA Los Angeles

Välkommen till SWEA Los Angeles!

Vi välkomnar era idéer på evenemang, träffar eller vetskap om det kommer intressanta svenskar hit till LA som vi kan fånga upp. Är det någon ny teateruppsättning i stan, eller kanske en trevlig utställning eller ett föredrag som en SWEA-grupp kan gå på tillsammans?

Vi i SWEA Los Angeles styrelse ser fram emot att få träffa och lära känna både gamla och nya Sweor under året!

Anna-Karin Kight, ordförande SWEA Los Angeles

SWEA Los Angeles
losangeles(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Los Angeles logga

, , ,