Network Menu

Diana Peterson

Diana PetersonStyrelsesekreterare, marknadsförare, SWEA LA Filmstipendium.

Hej, Diana heter jag och jag flyttade hit till Los Angeles under hösten till 2015 tillsammans med min man för att vara närmare hans familj som delvis bor här. Ursprungligen kommer jag från Trollhättan men i och med att jag älskar att resa så har jag flyttar runt en del och bl.a. studerat och bott i Australien samt Hong Kong. Men jag har samtidigt alltid behållit min bas i Stockholm. Det även där jag levde och tog jag min civilekonomexamen med inriktning inom marknadsföring och management på Stockholm Universitet, innan flytt till LA. I stockholm har jag dessutom jobbat som Projektledare, Marknadsundersökare men även inom bank och finans med kundvård och kommunikation.

Mina intressen innefattar allt som har med äventyr, resande och upptäckande att göra. Min man och jag älskar att vi numera har möjligheten att åka skidor norr om LA samtidigt som vi kan ta oss ner till stranden och prova på att surfa. Mitt motto är att jag aldrig säger nej till att prova på något nytt och spännande!

Min familj och vänner är det viktigaste jag har och eftersom många av dem fortfarande bor kvar i Stockholm så kommer jag alltid att ha kontakt med Sverige. Fast jag reser mycket och anser mig själv vara internationell och mångkulturell på många sätt så är mina värderingar och traditioner svenska. Därmed kommer jag alltid att fortsätta fira och uppskatta dessa traditioner som jag växt upp med, påsk, midsommar, älskade jul och mycket mer.


Secretary of the Board of Directors, PR Assistant, SWEA Los Angeles Film Scholarship

Hej! My name is Diana and I moved Los Angeles in 2015 togetehr with my husband that has family here. I grew up in a town called Tröllhattan but as I am passionate about travelling I early on moved to and started studying in Australia and later also in Hong Kong. But I always keep my base in Sweden, more specific in Stockholm, which is also where I took my MBA degree in Marketing and Management from Stockholm University. After  I graduated I stayed in Stockholm and worked as a project leader, market researcher and for the banking and finance industry in customer care and communications

My interests include everything from having a ”fika” to exploring and discovering adventures of all sorts. My husband, who is also my partner in crime, and I love that we now have the possibility to still go skiing north of LA and at the same time being able to go down to the ocean and have a surf. I never say no to trying something new and exciting or to the possibility to do or discovering something new.

As my family and friends are the most important I have in my life and many of them still live in Stockholm, I will always keep grounded to Sweden. Even if my travels and experiences have made me very international and multicultural my values and traditions are still Swedish. And I always want to have that possibility to share and celebrate those values with the people around me. I’ll keep on celebrating the traditions I know such as ”Påsk”, Midsummer, Christmas eve and more.