Network Menu

Historik om filmstipendiet

I samband med SWEA Los Angeles 25 års jubileum 2004 föreslog Agneta Nilsson att avdelningen skulle skapa ett filmstipendium. Efter många möten och diskussioner hölls äntligen det alldeles första officiella kommitteémötet den 18 september 2006 hos dåvarandegeneralkonsulen Tomas Rosander. Medverkade gjorde förutom Agneta och Tomas även Maud Adams, Anna Jönsson Connell och Sara Vahabi. Ytterligare två kommitteémedlemmar tillkom, Pernilla Franck och Helen Dykes, för att utveckla och marknadsföra stipendiet.

Att SWEA Los Angeles stöttar unga lovande svenska filmskapare är ett naturligt bidrag till SWEAs grundpelare: att sprida svensk tradition och kultur. Närheten till “Hollywood”, filmbranschens hjärta, både industrimässigt och utbildningsmässigt, innebär att stipendiaten har oändligt många möjligheter att bredda sina kunskaper och skapa nya kontakter.

Det allra första stipendiet delades ut 2007 till Gustav Oldén, utbildad producentledare/producent vid tidigare Dramatiska Institutet. Mottagningen hölls på Palm Springs International Film Festival i samarbete med festivalen och Svenska generalkonsulatet i Los Angeles.

Stipendiesumman höjdes tillfälligt till $10,000 i samband med stipendiets 10-årsjubileum 2017 då animatören och regissören Sarah Gampel utsågs till stipendiat. Utdelningen skedde vid en tillställning i West Hollywood City Council Chambers i samarbete med SACC-LA,Magnolia Pictures och City of West Hollywood. Inför 2018beslutades att framöver dela ut stipendiet under hösten för att ytterligare stärka stipendiatens möjligheter att verka i Los Angeles.

Artikel av Sara Vahabi: “Great movies shown at Palm Springs International Festival”

vestkusten-2-2007-photo-kerstin-alm

Photo: Kerstin Alm