Los Angeles

SWEA Los Angeles Kulturstipendium

SWEA Los Angeles Kulturstipendium etablerades 2007.
Stipendiet delas ut till en kvinnlig sökande, oavsett ålder, bosatt i Los Angelesområdet,  med ett arbetsprojekt inom något av områdena; film, musik, design och litteratur och i SWEAs anda.

Stipendiet är på $10,000.

Ansökningsdokument:
Ansökningen ska vara på svenska och vara SWEA Los Angeles tillhanda senast den 1 december 2023.

Ansökningsblankett – fyll i bifogat dokument
Ansökningsbrev där du presenterar dig själv, beskriver ditt projekt och dess ändamål. Max två sidor.
CV/Resumé.
Två rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare och/eller andra mentorer.
Arbetsprov (max 5 min) Vimeo, YouTube eller annan liknande (om lösenord tillkommer, vänligen bifoga). Arbetsproverna ska vara högst två år gamla.

Komplett ansökan skickas via epost till: losangeles@swea.org

Notera: SWEA medlemmar eller personer som är nära släkt med SWEA medlemmar inte får söka.

Om du önskar ovanstående text som PDF

Tidigare mottagare av stipendiet

2023
Agnes Skonare Karlsson

2022
Hans Stjärnswärd

2019-2021
Ingen utdelning

2018
Jakob Asell

2017
Sarah Gampel

2016
Ninja Thyberg

2015
Caroline Ingvarsson

2014
Anders Hällström

2013
Nanna Dalunde

2012
Hanna Andersson

2011
Therese Andrén

2010
Ingen utdelning

2009
Ylva Forner

2008
Lotta Lättström

2007
Gustav Olden