Network Menu

Formulär och blanketter för SWEA Los Angeles julmarknad

UPPDATERING PÅGÅR!

Denna sida måste uppdateras årligen. Formulären från 2016 finns, men flera har ännu ej hunnit laddas upp.

Formulären i sig själva måste också uppdateras.

Huvudansvariga – uppdelning av ansvarsområdena under 2 huvudområden (namn från 2016 kvar, men byts ut eller behålls allteftersom ansvariga anmält sig):

  • Lokal, Vendors, och tillstånd
  • PR, Marknasföring, Underhållning

Bordsuthyrning – “Vendors”

Vendor Application Package

Donationer

Donation form >>

Lokal (sedan 2015 Torrance Cultural Arts Center)

Att ta idéer ifrån:

Kartor och planritningar TCAC >>