Network Menu

Medlemskap SWEA LA

 

SWEA Los Angeles är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång. Tillsammans utgör vi i SWEA LA ett nätverk och en mötesplats för svensktalande kvinnor bosatta i Los Angeles-området och vi hälsar såväl nya medlemmar som nya idéer och uppslag om framtida aktiviteter varmt välkomna. Vår förening blir vad vi alla tillsammans gör den till!

SWEA Los Angeles är en av SWEAs många avdelningar. SWEA har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 33 länder på fem kontinenter. SWEA Los Angeles ingår i VAME, en av SWEAs regioner. Dessa bildades för att underlätta beslutsfattande och kommunikation inom SWEA International. Läs snart mer om SWEAs regioner på SWEAs International (publiceras under mars 2014).

För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning. Medlemmar i SWEA Los Angeles får rabatter på vissa lokala affärer och service-företag. Just nu utarbetas ett medlemskort som du kan använda till detta. Kortet kommer snart att komma ut och en lista på affärerna publiceras inom kort.

Som SWEA-medlem har du tillgång till ett register av alla medlemmar.

För att kunna logga in på detta måste du vara aktiv medlem och logga in med lösenord på
SWEA Internationals medlemsregister >>
Skriv till office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org och be om din egen personliga inloggningskod!

Ansök om medlemskap här >>