Los Angeles

Medlemskap

Medlemskap

Identifierar du dig som du kvinna, talar svenska och bor i Los Angeles?
Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Los Angeles!
Vi är redan över 90 medlemmar, ett fantastiskt nätverk av kvinnor i alla åldrar som i SWEAs anda sprider glädje med många gemensamma aktiviteter, allt från fika med intressanta föredrag till sport och kultur.

Betala medlemskap

Fyll i aktuell blankett samtidigt som du betalar din medlemsavgift:

Blankett för förnyelser om du behöver uppdatera din kontaktinformation
Blankett för nya medlemmar (gäller även dig som går med igen efter en paus)

För att bli SWEA-medlem måste du bo, eller har bott utomlands under en längre period och vara…
-svensktalande (behärska svenska språket)
-kvinna över 18 år
-villig att verka för SWEAs ändamål
-på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Välj rätt medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas här

$60: Medlemskap helår MEN $55 om du betalar innan 31 december.
-1 januari – 31 december
-du som är ny, återinträdande eller existerande medlem

$30: Ungdom, eller höstmedlemskap
-du under 25 år, (1 januari – 31 december)
-du som är helt ny medlem och går med i slutet av året (1 september – 31 december)

$25: Portomedlemskap
-1 januari – 31 december
-du som är medlem i en annan SWEA-avdelning, men som vill få uppdateringar och utskick från SWEA Los Angeles.

Eller:
Skicka en check utställd till SWEA Los Angeles
Berit Stenhöj
15843 Tobin Way
Sherman Oaks, CA 91403

Har du några frågor så ring Berit på 818 633 2243

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Medlemserbjudanden och -förmåner
SWEA produkter

Det finns många fina SWEA produkter från olika SWEA avdelningar.
Klicka här för att se alla SWEA produkter

SWEA medlemsförmåner

Läs mer på SWEA Internationals sida om våra medlemsförmåner

Svenskar i Världen – 20% rabatt på medlemskap
Avis — rabatt i Sverige, Norge, Danmark
Swedish Press – månadsmagasin som sprider nyheter från Sverige
Kidsread AB-app — barnböcker i surfplattan
Seniorglädje AB – verkar för en mer glädjefylld och social vardag för våra äldre
Nextory-app — ljud- & böcker
Elite Hotels of Sweden