Network Menu

Bli Medlem i SWEA LA

Medlemskapsavgifter 2022

  • Fullt medlemskap: $60
  • Under 25 år $30
  • Portomedlem $15

Notera att blanketterna ligger på en annan webbplats och att du leds dit. Ditt medlemskap är bekräftat när du betalt din medlemsavgift till SWEA Los Angeles.

Notera att du både har fyllt i anmälningsblanketterna ovan och betalt din medlemsavgift för att få ditt medlemskap bekräftat.

Betala medlemsavgiften med check utställd på SWEA Los Angeles, adresserad till:
Christina Sterling
4903 Woodley Ave
Encino, CA 91436-1408

Eller via PayPal nedan:

SWEA Los Angeles Medlemsavgift 2022

 

Verification