Network Menu

Detta är vårt SWEA

sweaLA_fotolia

Foto: Fotolia.com

SWEA Los Angeles är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång. Tillsammans utgör vi i SWEA LA ett nätverk och en mötesplats för svensktalande kvinnor bosatta i Los Angeles-området och vi hälsar såväl nya medlemmar som nya idéer och uppslag om framtida aktiviteter varmt välkomna. Vår förening blir vad vi alla tillsammans gör den till!

Under Aktiviteter ser du vilka program som erbjuds närmast och sen under året. Naturligtvis ser programpunkterna glesare ut längre fram i året. Dom är ju löpande och beslutas av styrelsen/programkommittén. Ett av SWEAs huvudsyften är att hålla liv i våra svenska traditioner utanför Sverige. Återkommande succéer är bl.a. midsommarfirandet i juni, kräftskivan i september och julmarknaden i december. En viktig del i vår verksamhet består i att stödja andra svenskrelaterade organisationer. Vi uppmuntrar också alla att titta på andra svenska kulturevenemang, som inte sker i SWEAs regi.

Grunden för vår verksamhet är att genom stipendier och ekonomiskt stöd  institutioner eller personer som för fram svensk kultur. Varje år delar SWEA Los Angeles ut ett filmstipendium till en ung, svensk filmskapare. Stipendiaten får möjlighet att under tre månaders tid utveckla nya kunskaper och nätverk i den inspirerande filmmiljö som Los Angeles utgör. Ansökningsdatum för detta markeras ganska tidigt på kalendern.

Tillsammans utgör vi i SWEA LA ett nätverk och en mötesplats för svensktalande kvinnor bosatta i Los Angeles-området. Bli med i SWEA Los Angeles och lär känna en underbar grupp kvinnor!
Läs mer om medlemskap >>

 

blomma&glob