Los Angeles

Om SWEA Los Angeles

Det var här i Los Angeles 1979 som SWEA startades som organisation, för att idag finnas runt om i världen med tusentals medlemmar.

SWEA Los Angeles är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång.
Bland våra aktiviteter återfinns bl a stadsvandringar, besöka trädgårdar, museum, lyssna på föredrag, och mingel och givetvis firande av svenska högtider.
Ett medlemskap i SWEA är till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svensktalande kvinnor, speciellt för den nyinflyttade.
Det är som att få en ny familj i din nya stad!

Vi kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt nätverk!
SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.
Välkommen till SWEA Los Angeles.

/Anna-Karin Kight
Ordförande i SWEA Los Angeles

Hur SWEA startade

Från allra första början var det längtan till Sverige som gjorde att Agneta Nilsson grundade SWEA.
När Agneta Nilsson på 1970-talet arrangerade en svensk julmarknad i Los Angeles träffade hon ett större antal svenskor i området som alla var ivriga att hålla kontakten med varandra.

Hon flyttade till Los Angeles 1961 och trots att hon genom maken Gunnar som jobbade på SAS (Scandinavian Airlines) hade möjlighet att komma till Sverige tre eller fyra gånger om året, kände hon också ett behov av att prata svenska, utöva svenska seder och även sprida budskapet till andra amerikaner om att Sverige finns.
På en julmarknad 1978 i Los Angeles planterades det avgörande fröet till det som idag är SWEA. Agneta arrangerade då en svensk julmarknad vars like inte hade skådats i Los Angeles tidigare. Man samlade in pengar till Svenska kyrkan och evenemanget bjöd på det allra bästa av svenska julseder. Denna succé gav mersmak och året därpå började svenskorna i Los Angeles att träffas hemma hos Agneta och startade sedan en kvinnoförening i Los Angeles.

1979 grundades den första SWEA-avdelningen i Kalifornien med syftet att främja svensk kultur och tre år senare bildades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp. SWEA startade i USA och Kanada och tog snart fart runtom i världen. Idag är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisation utanför Sveriges gränser. SWEA finns även i Sverige och är där ett stöd för många svenska kvinnor som återvänder hem efter år utomlands. Föreningens hedersordförande är Prinsessan Christina Fru Magnuson.

Agneta hade också under en längre tid samlat på visitkort och snart bjöd den nystartade föreningen in kvinnor och män med svenskanknytning till en träff på Holiday Inn i Westwood, Kalifornien. Av de omkring hundra deltagarna blev så gott som alla medlemmar i Los Angelesföreningen. Nio månader efter att SWEA Los Angeles startades öppnade Orange County en egen avdelning och 1980 bildades SWEA San Diego. Året därpå, 1981, grundades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. och genom denna kunde man knyta samman de nya avdelningarna. Agnetas vän, Prinsessan Christina fru Magnusson, kom också att bli hedersmedlem i SWEA.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL