Network Menu

(Su)Sanna Wilkinson

Webbredaktör

Jag har varit aktiv SWEA (mer eller mindre) sedan 1991, men mest i SWEA Orange County. Där har jag varit ordförande, redaktör för SWEA OC SWEA-Bladet, webbredaktör and grafisk designer för medlemsboken & annat samt varit engagerad i flera kommittéer, senast VAME Regionmöte 2012.
Bytte SWEA-avdelning i januari 2013 för att jag ville lära känna världsstaden Los Angeles med dess SWEA-avdelning, må vara att det innebär långa körningar norrut från Irvine, där jag bor. Under mitt första år här har jag redan fått flera jättehärliga SWEA-vänner här.
Var webbredaktör och layout-ansvarig för medlemsboken utanför styrelsen under 2013 och har sedan gjort detsamma som styrelsemedlem under 2014. Kim Johnsson, som är redaktör för SWEA-Brevet, och jag jobbar tillsammans i SWEA Los Angeles webbredaktion. Jag ansvarar sedan 2015 också för SWEA Los Angeles PR och information.

Tills årskiftet 2013-14 var jag medlem i den nu nedlagda gruppen SWEA Internationals webbprojekt, vars uppgift var att ge SWEA ett nytt ansikte på webben. Efter 3 års planering och arbete av 11 sweor i gruppen,  lanserades den nya webbplatsen med ett ett CMS (Central Manegement System) den 10 december 2013. Har nu bytt roll i detta sammanhang och är numera bildredaktör för och ingår i SWEA Internationals webbredaktion.

Trots att jag är född i Halmstad och växte upp på sommaren i Frösakull, där jag fortfarande har ett sommarställe, tog jag studenten i Söderhamn. Efter mellanstadieläretjänst några år, fick jag tillfälle att studera konst i USA.  Efter vidare lärarjobb här, bytte jag karrär till grafisk design. Idag producerar jag PR-material, både för webben och i trycksaker och är copy writer & PR-konsult på mitt företag, SannArt Design, www.sannart.com