Network Menu

Mathilda Tennysdotter

Vice ordförande


Jag är uppväxt på en gård i landsbygden utanför en liten by i nord östra Skåne. Jag började jobba med egna projekt på ett företag som tillhör IKEA under tiden som jag studerade media på gymnasiet. Därefter fick jag min första anställning som fotograf för två stora företag. Efter cirka tre år längtade jag efter nya utmaningar och hade en stor vilja att utvecklas mer inom yrket. Det ledde till att jag tog tjänstledigt och flyttade till Santa Monica för att studera. När studierna blev klara kände jag att USA fortfarande har mycket att erbjuda och bestämde mig för att stanna kvar. Nu har jag foto företag, www.tennysdotter.com, där jag frilansar som fotograf inom olika genrer.

Jag blev medlem i SWEA år 2015. De svenska traditionerna är något jag uppskattar och värdesätter mycket. När man är långt ifrån sin familj tycker jag det är viktigt att ha en trygghet och gemenskap där man kan få hjälp men även hjälpa andra. Som medlem i styrelsen vill jag hjälpa andra kvinnor, med fokus på den yngre generationen, att känna sig trygga i Los Angeles.


Vice president

I grew up on the countryside outside a very small village in the south of Sweden. I started working with my own projects at a subsidiary to IKEA while I was in upper secondary school studying media. When I finished school I got my first employment as a photographer for two large companies in Sweden. After a few years I was longing for new challenges and felt the need to develop as a photographer.
The summer of 2012 I decided to take a year off from my job in Sweden and move to Santa
Monica to study more photography. When I finished my studies I decided to stay and explore my opportunities in Los Angeles. Now I have my own photography business, www.tennysdotter.com, where I do freelance work for a variety of clients.
I became a member of SWEA in 2015. I really appreciate the Swedish traditions and they are very valuable. When I moved away from my family I felt like I wanted some kind of community were I could get support when I need it.
As a board member I want to help other women in Los Angeles area, with focus on the younger generation, to get more integrated in our community and also make them feel at home in the city. I think it’s very important that we keep helping and supporting each other.