SWEA LA collage

Välkommen till SWEA Los Angeles

Välkommen till SWEA Los Angeles!
Vi välkomnar era idéer på evenemang, träffar eller vetskap om det kommer intressanta svenskar hit till LA som vi kan fånga upp. Är det någon ny teateruppsättning i stan, eller kanske en trevlig utställning eller ett föredrag som en SWEA-grupp kan gå på tillsammans?

Vi i SWEA Los Angeles ser fram emot att få träffa och lära känna både gamla och nya Sweor under året!

Anna-Karin Kight
Ordförande, SWEA Los Angeles
losangeles@swea.org